Opština Stara Pazova raspisala je Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Stara Pazova za 2023. godinu.

Javni poziv će trajati do utroška sredstava, a najduže do 31.12.2023. godine.

Popunjeni, potpisani i odštampani prijavni obrazac i dokumentacija iz poglavlja VII. Javnog poziva dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:
„PRIJAVA ZA JAVNI POZIV za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Stara Pazova za 2023. godinu – NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva možete se obratiti na kontakt telefon 022/310-013 i ili elektronsku adresu: e-mail: energetska.sanacija.jp@starapazova.rs.

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici JLS.

Preuzmite dokumenta:

Tekst javnog poziva

Prilog 1 – obrazac

Prilog 2 – informacije o potrebnoj tehničkoj dokumentaciji

Prilog 3 – izjava

Zaključak

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: