grb thumbU skladu sa članom 3. Ugovora o regresiranju prevoza studenata iz budžeta AP Vojvodine za 2023. godinu, zaključenim između Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost i Opštine Stara Pazova, Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, Odeljenje za društvene delatnosti, raspisuje Javni konkurs za regresiranje troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju za školsku 2023/2024. godinu.

Pravo na regresiranje troškova prevoza imaju studenti koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
1. imaju prebivalište na području opštine Stara Pazova,
2. svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove visokog obrazovanja (nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima),
3. školuju se na teret budžeta,
4. prvi put upisuju godinu studija,
5. nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Vlade AP Vojvodine, lokalnih samouprava, Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih institucija, fondova i fondacija.

KONKURS JE OTVOREN OD 27.11.2023. GODINE ZAKLjUČNO SA 08.12.2023. GODINE.

Obrazac prijave se može preuzeti na pisarnici Opštinske uprave Stara Pazova i na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Stara Pazova.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose Opštinskoj upravi Opštine Stara Pazova, Svetosavska broj 11.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Preuzmite dokumenta:

Tekst javnog poziva

Obrazac

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: