Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Кrčedinu, u opštini Inđija, podignuta je krajem 18. veka (1781. godine). Predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja.

Crkva u Кrčedinu pripada Eparhiji sremskoj. Posvećena je Svetom Nikoli, podignuta je kao jednobrodna građevina sa oltarskom apsidom na istočnoj i zvonikom na zapadnoj strani, sa krovom na dve vode.

Sadašnji izgled crkva dobija početkom XIX veka. Ograda oko crkve je u kovanom gvožđu sa lepim ornamentima kao što je i sama kapija.

U porti ima puno jela i srebrnih borova, dok su ispred crkve tri lipe. Sa leve strane ispred crkve je stari kameni krst ograđen kovanom ogradom sa natpisom. Ikonostas je u više navrata oslikavan i pripada tipu višespratnih oltarskih pregrada.

Radili su ga Edvard Vladarš, Dimitrije Lazarević i Teodor Vitković. Autor slika je Petar Kambera (1843.), a pevnica je delo drvorezbara Marka Vujatovića (1806).

Za vreme Prvog svetskog rata skinuta su zvona sa crkve i pretopljena u topove. Dok Nemci nisu napravili svoju crkvu njihovi sveštenici i vernici su koristili srpsku crkvu za bogosluženje.

Ima bogatu bibiloteku crkvenih knjiga. Na crkvi su obavljeni konzervatorsko-restauratorski radovi 1973. godine, a unutrašnjosti hrama i čišćenje rezbarenih delova i ikonostasa 1981. godine.

Status spomenika kulture od velikog značaja dobila je 1972. godine, a kategorisana 1991. godine.

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: