Odlukom o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, izbori su raspisani za 13. novembar 2022. godine.

Opštinska uprava opštine Stara Pazova, kao organ nadležan za ažuriranje posebnog biračkog spiska za područje opštine Stara Pazova, izlaže na uvid poseban birački spisak za područje opštine Stara Pazova.

Poseban birački spisak je izložen u zgradi opštine Stara Pazova, u ulici Svetosavska 11 kancelarija broj 47, drugi sprat. Uvid u poseban birački spisak i promene u posebnom biračkom spisku građani mogu vršiti, svakog radnog dana u vremenu od 08.00 do 15.00 časova počev od 06.09.2022. godine do zaključenja biračkog spiska 28.10.2022. godine.

Uvid u Poseban birački spisak, u skladu sa Zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog https://upit.posebanbirackispisak.gov.rs/ unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana i registarskog broja lične karte.

Слика може припадати 4 особе и напољу

Zahtev za upis ili brisanje iz biračkog spiska, izmenu, ispravku ili dopunu podataka u posebnom biračkom spisku, građanin može podneti svakog radnog dana do 28.10.2022 godine u 24.00 časa, kada organ nadležan za vođenje Posebnog biračkog spiska donosi rešenje o zaključenju biračkog spiska.

Nakon zaključenja Posebnog biračkog spiska 28.10.2022. godine građani zahteve za upis i promenu/ispravku podataka podnose Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, preko Opštinske uprave, najkasnije 72 časa pre dana održavanja izbora, odnosno zaključno sa 09.11.2022. godine do 24.00 časa.

U postupku vršenja uvida u birački spisak lica ovlašćena za ažuriranje biračkog spiska, dužna su da postupaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: