Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova.
Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, njihovom razvoju i unapređivanju kroz podsticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.
Za realizaciju Кonkursa za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini u 2024. godini predviđeno je ukupno 200.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:
• Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu.
Pravo na podsticaje za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.04.2022. godine i nisu ostvarivali pravo na podsticaje.
Pravo na podsticaje ostvaruju podnosioci prijava koji imaju prebivalište u naseljenom mestu u kom se ne nalazi sedište grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Кikinda, Sombor – Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 18/2016 i 47/2018).
Кonkurs je otvoren do 26.04.2024. godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti:
• putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „КONКURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠКU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA U AP VOJVODINI U 2024. GODINI”
• lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova,
• elektronskim putem – AgroSens platforma na način opisan u Upustvu o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju između organa.
Više o Konkursu >>>
Za više informacija i potrebnu dokumentaciju obratite se Agenciji za ruralni razvoj opštine Inđija, Vojvode Stepe 48 ili na telefon 022/55-60-60.
Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: