U toku dosadašnjeg rada specijalnog vozila “Pauk” sretali smo se sa mnogo različitih situacija na terenu i u tom periodu došli smo do zaključka da brojni vozači nisu dovoljno upućeni u propise kojima se uređuje zaustavljanje i parkiranje te da građani vrlo često nesvesno čine prekršaj nepropisnog parkiranja.
Iz tog razloga JP Inđija put je odlučilo da putem društvenih mreža i drugih sredstava informisanja predstavi građanima osnovne akte na osnovu kojih se vrši radnja uklanjanja nepropisno parkiranih vozila.
Jedan od tih akata je Odluka o upravljanju javnim parkiralištima koju donosi Skupština opštine Inđija.
Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: