Komisija za pomoć mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti upućuje javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu jednokratne novčane pomoći mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti sa teritorije Opštine Stara Pazova.

Pravo na dodelu pomoći imaju studenti starosti do 26 godina sa prosečnom ocenom najmanje 9,00, diplomom “Najbolji student fakulteta”, “Najbolji student Univerziteta umetnosti”, nagrade sa priznatih takmičenjima u zemlji i inostranstvu.

Svi kandidati moraju imati prebivalište na teritoriji opštine Stara Pazova najmanje dve godine i ispunjavati uslove predviđene Odlukom o načinu pružanja pomoći mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti.

Dokumentacija koju su kandidati obavezni da dostave:
1. popunjen obrazac prijave,
2. fotokopiju lične karte,
3. fotokopiju indeksa,
4. potvrdu o prosečnoj oceni,
5. fotokopiju tekućeg računa.

Zahtev se podnosi na jedinstvenom obrascu – prijavi, sa obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom u prostorijama Centra za kulturu Stara Pazova, ul. Svetosavska br. 27. sa naznakom: ”Za mlade talente u oblasti kulture i umetnosti”.

Rok za podnošenje prijava je od 22. februara 2022. do 18. marta 2022. godine.

Obrasci se mogu preuzeti sa  zvanične internet stranice opštine Stara Pazova, ili sa sajta Centra za kulturu Stara Pazova, kao i u prostorijama Centra za kulturu, svakog radnog dana od 08:00 do 13:00 časova.

Neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

Preuzmite dokumenta:

Tekst konkursa

Obrazac prijave

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: