Opština Inđija raspisala je tender za izvođača radova na izgradnji sportske hale u Beški – etapa I koja podrazumeva izradu temelja i temeljne ploče. Planirani objekat nalazi se u ulici Jug Bogdana u Beški.
Tenderom su obuhvaćeni zemljani radovi, betonski i armirano-betonski radovi, armirački radovi i izolaterski radovi.
– U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cenu, naručilac će izabrati ponudu ponuđača koji je ponudio kraći rok izvođenja radova – navedeno je u dokumentu.
Rok za izvršenje radova ne sme biti duži od 45 kalendarskih dana.
Vrednost posla iznosi 28.750.447 dinara.
Rok za učešće na tenderu je 19. septembar.
Izvor:ekapija
Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: