Na osnovu tačke 2. Rešenja Predsednika opštine Stara Pazova o obrazovanju Komisije za pripremu i obradu konkursne dokumentacije za raspodelu sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva, mikro i malih preduzeća na teritoriji opštine Stara Pazova broj 020-1/2024-II od 10.01.2024. godine, Programa lokalno ekonomskog razvoja opštine Stara Pazova 2024-2026 godina (“Službeni list opština Srema”, br. 27/23), a u vezi člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2024. godinu (“Službeni list opština Srema”, br. 40/23, 12/24) i Rešenja o opravdanosti dodele državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) broj 400-885/2024-II od 06.06.2024. godine, Komisija raspisuje Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva, mikro i malih pravnih lica.

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Stara Pazova, oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Stara Pazova i NSZ – Ispostava Stara Pazova, do utroška sredstava predviđenih za ovunamenu, a najkasnije zaključio sa 08.07.2024. godine.

Informacije u vezi sa konkursom se mogu dobiti pozivom na tel. 022/316-344.

Preuzmite dokumenta:

Tekst javnog konkursa

Pravilnik

Izjava o istinitosti prijavljenih podataka

Izjava o povezanim licima

Izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava

Izjava o ranije primljenoj državnoj pomoći

Izjava o ranije primljenoj ostaloj državnoj pomoći

Izjava o učešću na ovom javnom pozivu

Izjava ZUP

Zahtev za biznis planom

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: