U prethodnih nekoliko dana završeni su radovi na postavljanju znakova turističke singalizacije kojima su obeležene sve registrovane vinarije na teritoriji opštine Inđija.

Putokazi usmeravaju na vinski put sa regionalnih puteva sve do kapije vinarije koju rešite da posetite.

Na ovaj način turistima je omogućeno da lakše stignu do svojih odredišta, ali je i svima onima koji prolaze ovim putevima skrenuta pažnja na vinski segment turističke ponude opštine Inđija.

 

Završetkom postavljanja kompletne signalizacije vinskog puta opština Inđija se svrstala u retke opštine u Srbiji koje su u putpunosti podržale razvoj vinskog turizma.

Ove godine u Inđiji su pored vinarija novu signalizaciju dobili i Кeltsko selo, Galerija Кuće Vojnovića, gradski bazen, spomenik Milunki Savić i dr.

U junu mesecu postavljena je pešačka turistička signalizacija duž ulice Vojvode Stepe, glavne pešačke zone grada.
Završetkom radova na obeležavanju vinarija ostvaren je ovogodišnji plan Turističke organizacije opštine Inđija koji se odnosi na turističku signalizaciju.

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: