Internet stranica Pazova Indjija vesti omogućava čitaocima korišćenje i pristup različitim sadržajima koji uključuju  vesti, reportaže, intervjue, servisne vesti i fotografije, kao i linkove za druge internet stranice.

Korišćenje sadržaja omogućeno je u skladu sa ovim uslovima korišćenja.

Korišćenjem bilo kog dela portala smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Internet portal “Infocyber ” je vlasnik internet stranice www.pazovaindjijavesti i poseduje autorska prava na sve sadržaje   odnosno tekstove, fotografije i ostalo.

Neovlašćeno korišćenje autorskih prava bilo kog dela, bez dozvole vlasnika  smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Internet portal “ Infocyber” zadržava pravo ukidanja i promene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja kao i svih servisa i podstranica koje su  njegov sastavni deo, bez obaveze prethodne najave.

LIČNA I AUTORSKA PRAVA

Internet portal“Infocyber ” poseduju  autorska prava na sve sadržaje tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu bez saglasnosti portal da koriste tekstualni materijal i fotografije, poštujući sledeća pravila:

1.Obavezno je navođenje izvora pazovaindjijavesti.com (odnosno kompletnog linka stranice www.pazovaindjijavesti.com)

2.Obavezno je navođenje portala pazovaindjijavesti.com kao autora u prvom pasusu teksta (primer: kako navode pazovaindjijavesti.com)

3.Vest se sme preuzeti samo u izvornom obliku

4.Ukoliko medij koji je preuzeo sadržaj sa stranice Pazova Indjija vesti promeni sadržaj ili smisao teksta i doda sopstveni sadržaj, obavezan je da to naglasi.

PRAVILA

Korišćenje materijala uz nepoštovanje bilo kog od pomenutih pravila smatraće se kršenjem autorskih prava i podleže zakonskoj odgovornosti. Pazova Indjija vesti zadržavaju pravo izmene, ukidanja privremenog i trajnog bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

LINKOVI NA DRUGE STRANICE

Linkovi ka drugim web sajtovima, koji nisu vlasništvo stranice Pazova Indjija vesti, ne smatraju se delom portala i ne snosimo odgovornost za njih.

KOMENTARI ČITALACA

Čitaoci mogu da komentarišu vest i iznesu svoje mišljenje u pogledu objavljene vesti. Prilikom komentarisanja na portal, korisnik je dužan da se pridržava sledećih pravila o objavljivanju komentara:

Nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, upućivati na, niti prenositi bilo koji sadržaj koji:

1.Povređuje, lišava ili ugrožava autorska imovinska ili moralna prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine ili prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka bilo kog trećeg lica.

2.Povređuje ili podstiče bilo koje ponašanje koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje građanske odgovornosti.

3.Koji je prevaran, obmanjujući, neistinit, namenjen deci ili koji se može smatrati namenjenim deci, u skladu sa odredbama zakona o zaštiti dece na internetu

4.Koji je uvredljiv, opscen, pornografski, vulgaran ili klevetnički, promoviše diskriminaciju, netoleranciju, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje bilo kog pojedinca ili grupe.

5.Koji je nasilan ili preteći ili promoviše nasilje ili radnje koje predstavljaju pretnju prema bilo kom licu ili entitetu i promoviše nezakonite ili štetne radnje i supstance.

Internet stranica Pazova Indjija vesti  zadržava pravo da u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštavanja, ukloni ili onemogući pristup bilo kom sadržaju i nalogu po našem utvrđenju, za koji se utvrdi da predstavlja kršenje odredaba ili da je na drugi način štetan za portal.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Internet stranica Pazova Indjija vesti poštuju privatnost svojih korisnika i posetioca sajta. Podatke ostavljene prilikom slanja komentara, portal neće davati na uvid trećem licu.

DRUŠTVENE MREŽE

U skladu sa Uslovima korišćenja društvene mreže Facebook korisnici odgovaraju za sadržinu komentara koje ostavljaju na Facebook-u. Administratori zvanične Facebook stranice Pazova Indjija vesti uklanjaju komentare za koje procene da su suprotni Uslovima korišćenja.

Neprimerene komentare građani mogu prijaviti putem elektronske pošte, na adresu infocybermediji@gmail.com .Pravila komentarisanja na društvenim mrežama ista su kao i pravila komentarisanja na samom portalu Pazova Indjija vesti.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE I OGLAŠIVAČI

Internet stranica Pazova Indjija vesti sadrži i podatke i informacije kao i veze do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih lica koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati.

Portal nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

Follow by Email
YouTube
Instagram