Predsednik opštine Stara Pazova dana 12.02.2024. raspisuje Javni konkurs za dodelu sredstava organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa od javnog interesa na teritoriji opštine Stara Pazova u 2023. godini.

Pravo na dodelu sredstava putem ovog Javnog konkursa imaju organizacije i udruženja registrovane u skladu sa Zakonom o udruženjima  a koje program od javnog interesa realizuju na teritoriji opštine Stara Pazova.

Konkurs je otvoren do 28.02.2024. godine i objavljuje se na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Stara Pazova i oglasnoj tabli Opštinske uprave.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti svakog dana u terminu od 07:00 do 15:00 časova na infopultu opštine Stara Pazova kao i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Stara Pazova.

Prijave sa navedenom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: Opština Stara Pazova, Stara Pazova, Svetosavska 11, Komisiji za dodelu organizacijama i udruženjima građana. Na koverti obavezno naznačiti: JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA SPROVOĐENjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA NA TERITORIJI OPŠTINE STARA PAZOVA U 202. GODINI, NE OTVARATI!

Preuzmite dokumenta:

Tekst konkursa

Prijava

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: