Na nekoliko lokacija u Inđiji izvršeno je čišćenje šahtova i kanala za atmosfersku kanalizaciju specijalnim vozilom „Woma“.

Javno preduzeće za upravljanje putevima i parkiralištima „Inđija put“ organizuje nekoliko puta mesečno ovakve akcije kako bi kanalizacioni otvori lakše primili atmosfersku vodu i tako sprečilo stvaranje „barica“ po gradu.

Ove aktivnosti godinama nisu vršene te su radnici na mnogim lokacija zaticali ogromnu količinu smeća i drugog otpada kao što su neiskorišćeni beton, cement i slično.

Vozilo „Woma“ je savremeno vozilo sa pumpama i mlaznicama koje pod jakim pritiskom razbija tvrde naslage u cevima fekalne i atmosferske kanalizacije.

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: