Tehnička škola” u Staroj Pazovi je nastala 01.09.1946. kao Škola učenika u privredi. Proistekla iz potrebe za obrazovanjem kadrova zanatske struke škola je pratila promene koje su se dešavale u društvu i transformisala.

Tako je 1969. godine škola prerasla u Školski centar za kvalifikovane i visoko kvalifikovane radnike, a 1977. u Školu za zajedničko srednje obrazovanje i vaspitanje “Braća Feldi”. Školske 1984/85. godine od tri postojeće srednje škole u Staroj Pazovi formiran je Centar za obrazovanje stručnih radnika “25. maj”.

Školske 1987/88. dolazi do izdvajanja mašinske i tekstilne struke i škola “25 maj” postoji pod tim imenom do 1994. godine kada menja naziv u “Tehnička škola”.

Danas je to moderna škola koja obrazuje različite profile, a u planu je izgradnja nove škole odnosno internata za učenike za potrebe giganta MTU koji posluje u Staroj Pazovi.

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: