JAVNI POZIV ZA DODELU FINANSIJSКE POMOĆI NAJUSPEŠNIJIM UČENICIMA SREDNJIH ŠКOLA IZ IZBEGLIH I
RASELJENIH PORODICA NA TERITORIJI AP VOJVODINE

Pravo na učešće po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti učenici ili njihovi roditelji koji su imali (imaju) u skladu sa
Zakonom status izbeglih, prognanih ili raseljenih lica na teritoriji Republike Srbije ,a imaju boravište odnosno prebivalište
na teritoriji AP Vojvodine . Javni poziv odnosi se na redovne učenike srednjih škola koji pohađaju prvi, drugi, treći ili četvrti
razred srednje škole a koji se prijave na Javni poziv od 01. februara do 28. februara 2022. godine.

Uslovi za pružanje finansijske pomoći su:
1. da je Podnosilac prijave na Javni poziv imao (ima) status izbeglog, prognanog ili raseljenog lica na teritoriji
Republike Srbije
2. da su Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva navedenih na prijavi u roditeljskom ili starateljskom
odnosu (u slučaju da je Podnosilac roditelj),
3. da učenik u toku dosadašnjeg školovanja ima prosek ocena najmanje 3,50
4. da učenik redovno pohađa srednju školu.

Podnosilac prijave na Javni poziv dokazuje podnošenjem odgovarajućih isprava
(fotokopija), koji su od značaja za utvrđivanje osnovanosti zahteva i to:
1. za dokazivanje statusa izbeglog, prognanog ili interno raseljenog lica, prilaže se fotokopija izbegličke, prognaničke
ili legitimacije raseljenog lica, odnosno rešenje o utvrđivanju odnosno ukidanju izbegličkog statusa,
2. za dokazivanje da su Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva navedeni na prijavi u roditeljskom ili
starateljskom odnosu prilaže izvod iz matične knjige rođenih ili dokaz o starateljstvu( u slučaju da je podnosilac roditelj),
3. za dokazivanje uspeha u toku dosadašnjeg školovanja prilaže se fotokopija svedočanstva i potvrda škole o ocenama i
proseku do sada završenih godina srednje škole, a u slučaju da je reč o učeniku prvog razreda srednje škole, prilažu se
svedočanstva o ocenama i proseku ostvarenim od petog do osmog razreda osnovne škole,
4. za dokazivanje redovnog pohađanja srednje škole prilaže se uverenje o redovnom statusu učenika,
5. fotokopija lične karte za Podnosioca i roditelje (očitana lična karta ukoliko je u pitanju nova lična karta sa čipom)
6. fotokopiju kartice dinarskog tekućeg
računa Podnosioca
7. za dokazivanje posebnih rezultata prilaže se fotokopija đačke knjižice, fotokopije priznanja za prva tri mesta
osvojena na međunarodnim takmičenjima ili skupovima takmičarskog karaktera iz naučno-obrazovnog, obrazovno-umetničkog ili
sportskog polja,

Prioritet prilikom odlučivanja imaće oni učenici kojima, od strane Fonda, do sada nije pružena ova vrsta pomoći.

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: