Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova, u skladu sa Programom korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na području opštine Stara Pazova za 2023. godinu, raspisuje Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih auto sedišta za decu rođenu u periodu od 01.07.2022. do 30.09.2022. godine.

Pozivaju se roditelji sa teritorije opštine Stara Pazova čija su deca rođena periodu od 01.07.2022. do 30.09.2022. godine, da podnesu zahtev za dodelu besplatnih dečijih auto sedišta za putnička vozila.

Auto sedišta su sledećih tehničkih karakteristika:
– sedišta su grupe I, II i III za prevoz dece težine od 9 do 36 kg;
– poseduju sertifikat ECE R44;
– sedište ima pet položaja naslona i položaji su vidno prikazani na sedištu;
– sedište raspolaže funkcijom baze u dva položaja pored pet osnovnih položaja naslona.

Kriterijumi za dodelu auto sedišta su sledeći:
– Prebivalište jednog roditelja ili staratelja na teritoriji opštine Stara Pazova;
– Da je dete rođeno u periodu od 01.07.2022. do 30.09.2022. godine.

Uz zahtev potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:
– Dokaz o prebivalištu podnosioca zahteva na teritoriji opštine Stara Pazova (očitana lična karta ili potvrda o prebivalištu);
– Izvod iz matične knjige rođenih deteta (fotokopija).

Napomena: Zahtev i lična karta moraju da glase na isto lice.

Obrazac zahteva može se preuzeti u prostorijama Opštinske uprave opštine Stara Pazova- Svetosavska 11 svakog radnog dana od 7,30 do 15,00 časova, kao i sa zvaničnog sajta opštine Stara Pazova.

Popunjen obrazac sa pratećom dokumentacijom podneti preko pisarnice Opštinske uprave sa naznakom “Savet za bezbednost saobraćaja – za dodelu dečijih auto sedišta”, ili putem pošte na adresu Opštinska uprava Stara Pazova, Svetosavska 11, sa naznakom “Savet za bezbednost saobraćaja – za dodelu dečijih auto sedišta”.

Kontakt osobe su: Pešić Jelena kontakt telefon 064/802-13-95, Zorica Jančić kontakt telefon 064/802-12-12 i Irena Avramović kontakt telefon 064/802-13-72 sve iz Saveta za bezbednost saobraćaja.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti razmatrani.

Rok za podnošenje zahteva je od 08. februara 2023. godine do 08. marta 2023. godine.

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: