30. mart ove godine ostaće dugo u pamćenju za 11 porodica koje su se usled ratova na području bivše Jugoslavije doselile u opštinu Stara Pazova.


Na ovaj dan pomenutih 11 porodica, kao učesnice Regionalnog stambenog programa, dobile su trajni krov nad glavom.

Tim povodom predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović uručio je ugovore kojim se vlasništvo nad kućama porodicama pravno potvrđuje.

Opština Stara Pazova sa svojim rukovodstvom do sada je u podršci izbeglim porodicama da dobiju svoj dom, da dobiju stan u kome stanuju sa mogućnošću otplate nekretnine ili da izgrade svoj novi dom zahvaljujući paketima građevinskog materijala, pomogla više od 330 porodica i na to je na čelu sa predsednikom Radinovićem posebno ponosna.

Na ovaj način pomenute porodice su konačno integrisane u društvo i mogu neometano da žive, rade i stvaraju kao i bilo koja druga porodica koja u opštini Stara Pazova ima svoj dom.

Da podsetimo koji su sve oblici podrške izbeglim porodicama ponuđeni i obezbeđeni u proteklih devet godina:

1. Regionalni stambeni program (RSP) – Potprojekat 4 (2013. godina) – 30 stambenih jedinica u Golubincima (zakup sa mogućnošću otkupa)
2. Potprojekat 2 (2015.godine) – Кupovina 14 kuća sa okućnicom
3. RSP-Potprojekat 2 (2015.godina) – 20 paketa građevinskog materijala
4. RSP-Potprojekat 5 (2016.godina) – 38 paketa građevinskog materijala
5. RSP-Potprojekat 5 (2016.godina) – 137 stambenih jedinica u Staroj Pazovi (zakup sa mogućnošću otkupa)
6. RSP-Potprojekat 5 (2016.godina) – 30 stambenih jedinica za socijalno stanovanje
7. Montažne kuće – u okviru Potprojekta 2, 4 i 8 – 15 montažnih kuća
8. RSP- Potprojekat 7 (2018.godine) – Кupovina 10 kuća sa okućnicom
9. RSP-Potprojekat 9 (2020.godina) – 30 paketa građevinskog materijala

Doprinos staropazovačke lokalne samouprave u okviru pomenutih donacija porodicama je višestruk, jer je uspeh ovih višegodišnjih napora u mnogome zavisio od inicijative predsednika Opštine Đorđa Radinovića, odgovornog i ažurnog rada lica zaduženih za sprovođenje predviđenih aktivnosti, kao i Javnog preduzeća Opštinska stambena agencija Stara Pazova, koja je značajno učestvovala u složenoj realizaciji izgradnje stambenih jedinica u mestima Stara Pazova i Golubinci.

Važno je napomenuti da je sve što je, u okviru pomenutih projekata, realizovano u proteklih devet godina imalo podršku i finansijsku potporu Vlade Republike Srbije te je pored pomenutih stambenih rešenja, uz sufinansiranje od strane opštine Stara Pazova, realizovano još najmanje 120 stambenih rešenja za izbegla i prognana lica i oko 30 stambenih rešenja za interno raseljena lica sa područja Кosova i Metohije.

*** O Regionalnom stambenom programu ***
Regionalni stambeni program (RSP) predstavlja zajednički projekat Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore.
Cilj Programa je davanje sveobuhvatnog doprinosa rešavanju problema dugotrajnog raseljavanja najosetljivijih izbeglih i raseljenih lica, nastalih nakon sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije u periodu od 1991-1995. godine, uključujući interno raseljena lica u Crnoj Gori od 1999. godine, pružajući im trajna i održiva rešenja za stambeno zbrinjavanje.
Regionalni stambeni program se finansira iz donatorskih sredstava kojima upravlja Banka za razvoj Saveta Evrope.

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: