Na osnovu člana 10. Odluke o načinu pružanja pomoći mladim talentima u oblasti obrazovanja (”Službeni list optšina Srema”, br. 17/10 i 30/14), Komisija za pomoć mladim talentima u oblasti obrazovanja upućuje upućuje Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu jednokratne novčane pomoći mladim talentima u oblasti obrazovanja.

Pravo na dodelu pomoći imaju studenti osnovnih akademskih studija, studija drugog i trećeg stepena, koji u prethodnim godinama studija imaju prosečnu ocenu najmanje 9,00, prebivalište na teritoriji opštine Stara Pazova najmanje dve godine i da su u školskoj 2022/2023. godini upisani kao redovni studenti.

Dokumentacija koju su kandidati obavezni da dostave:
1. popunjen obrazac prijave na javni poziv,
2. fotokopiju lične karte,
3. fotokopiju indeksa,
4. potvrdu o prosečnoj oceni,
5. fotokopiju tekućeg računa.

Popunjen obrazac prijave sa potrebnom dokumentacijom predaje se, neposredno na pisarnici Opštinske uprave Stara Pazova ili putem pošte – na adresu: Opštinska uprava Stara Pazova, Odeljenje za društvene delatnosti, Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova, u zatvorenoj koverti, naslovljeno sa „Prijava za mlade talente iz oblasti obrazovanja“.

Rok za podnošenje prijava je od 28. februara 2024. do 15. marta 2024. godine.

Obrasci se mogu preuzeti sa zvanične internet prezentacije opštine Stara Pazova, kao i na pisarnici Opštinske uprave opštine Stara Pazova, Svetosavska 11, svakog radnog dana od 7:30 do 15:00 časova.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

Preuzmite dokumenta:

Tekst konkursa

Obrazac za prijavu

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: