Radi ostvarivanja prava na regresiranje troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju za budžetsku 2023. godine, sredstvima iz budžeta AP Vojvodine za 2023. godinu, studenti mogu podneti zahtev najkasnije do 29. decembra  2022. godine, Opštinskoj upravi opštine Inđija–Odeljenju za društvene delatnosti.

Pravo može ostvariti student koji ispunjava sledeće uslove:

 • ima prebivalište na području opštine Inđija;
 • svakodnevno putuje na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do visokoškolske ustanove;
 • školuje se na teret budžeta;
 • prvi put upisuje godinu studija;
 • nije korisnik usluga smeštaja u studentskim centrima;
 • nije korisnik studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, Vlade AP Vojvodine, lokalne samouprave,Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu, i drugih, raznih fondacija;

Podnosioc zahteva je dužan, da uz zahtev, priloži:

 • ličnu kartu ili uverenje o prebivalištu;
 • potvrdu fakulteta o redovno upisanom semestru na teret budžeta RS;
 • potvrdu da nije korisnik smeštaja u studentskom centru;
 • fotokopiju indeksa (samo prve dve strane);
 • dokaz da svakodnevno putuje na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do visokoškolske ustanove koju pohađa (kopija mesečne karte ili 30 pojedinačnih karata prevoznika);
 • fotokopiju tekućeg ili štednog računa otvorenog na lično ime.

Ostala obaveštenja u vezi sa ostvarivanjem prednje navedenog prava mogu se dobiti u Odeljenju za društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Inđija, tel:022/561-322, lok 127 .

 

 

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: