U Staroj Pazovi sprovedena je intervencija u naselju Vojka koja je obuhvatala izvođenje radova kojima je obezbeđeno priključenje 18 romskih domaćinstava na novoizgrađenu vodovodnu mrežu i povezivanje odnosno puštanje vode za svaku stambenu jedinicu.

Radovi su uspešno sprovedeni u okviru projekta „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa izazvane pandemijom COVID-19 u 18 lokalnih samouprava” koji se sprovodi u okviru programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” koji realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Projekat sprovodi Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije kao pravni zastupnik Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, a partneri u realizaciji projekta su udruženja Centar za interaktivnu pedagogiju i Ekumenska humanitarna organizacija.

VIDEO:

 

– Danas obeležavamo ostvarenje ljudskog prava na vodu u domaćinstvima u kojima žive Romi. Ovo je dobar primer za celu Srbiju, ali i za Evropu. Osnovni princip Ministarstva jeste: ,,Ništa o Romima bez Roma’’ i upravo zbog toga se zahvaljujem svima, a posebno GIZ-u što je novac nemačkih poreskih obveznika dobro investirao, a na osnovu vrednosnih stvari kojima je Srbija privržena. Verujem da ćemo, kao i do sada, zajedno učestvovati i sarađivati u svim ostalim segmentima koji se odnose na integraciju Roma – izjavila je ministarka Gordana Čomić iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Vojka

Кristijan Šiling, šef odeljenja za privrednu saradnju Ambasade Savezne Republike Nemačke istakao je da je Evropska unija zajednica koja je zasnovana na zajedničkim principima i vrednostima.
– Ukupan okvir naše saradnje je podrška Srbiji u pristupanju Evropskoj uniji. Evropska unija je zajednica zasnovana na zajedničkim vrednostima i principima. Radi se o pomoći prijateljima, zajednici i partnerima. U tom kontekstu, s obzirom da je Nemačka najveći bilateralni donator Republike Srbije, važno je podržati inkluziju Roma i drugih marginalizovanih grupa. Za manje od šest meseci uspeli smo da pronađemo dugoročna i održiva rešenja koja su neophodna ovim zajednicama, obezbeđivanjem stabilnog priključka na vodovodnu mrežu. Sve ovo ne bi bilo moguće bez podrške i posvećenosti svih partnera i uključivanja svih zainteresovanih strana na svim nivoima intervencije. Za mene je ovaj projekat primer dobre prakse i verujem da ćemo nastaviti dobru saradnju sa svim partnerima i uspešno realizovati druge aktivnosti – rekao je Кristijan Šiling, šef Odeljenja za privrednu saradnju Ambasade SR Nemačke.


Jedan od prioriteta projekta je podrška lokalnim samoupravama i javno-komunalnim preduzećima u obezbeđivanju trajnog pristupa vodi za više od 500 romskih i porodica iz drugih marginalizovanih grupa u više od 10 podstandardnih naselja u sedam jedinica lokalne samouprave: Stara Pazova, Кanjiža, Smederevska Palanka, Zrenjanin, Кovin, Alibunar i Valjevo.

– Preko 500 porodica je dobilo pristup pijaćoj vodi zahvaljujući projektu koji realizuje Ministarstvo u partnerstvu sa Nemačkom razvojnom saradnjom. Želim da napomenem da ovaj projekat podržava i pripadnike ostalih osetljivih kategorija bez obzira kojoj nacionalnoj zajednici pripadaju. Hvala svim učesnicima na projektu što razumeju potrebe kako pripadnika romske manjine tako i pripadnicima ostalih društveno osetljivih kategorija – izjavio je Ninoslav Jovanović državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.


Dragana Jovanović Arijas, menadžerka Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije istakla je važnost saradnje između različitih sektora i građana u čijem je interesu da poboljšaju kvalitet života u lokalnoj zajednici.
– Zahvaljujući angažovanju svih partnera trajno je rešen problem sa kojima su se pojedini građani suočavali čitav svoj život. Neophodno je da se ovaj primer dobre prakse prenese i na druge opštine i gradove i da obuhvati što veći broj ljudi i porodica kojima je potrebno trajno rešenje pristupa vodi – izjavila je Dragana Jovanović Arijas, menadžerka Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.


Radovi su uspešno realizovani u periodu od oktobra do decembra 2021. godine u saradnji sa lokalnom samoupravom, a od strane Javno komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Stara Pazova, u skladu sa Ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji između Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srbije, Opštine Stara Pazova i Javno komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Stara Pazova, potpisanog u septembru 2021. godine. Vrednost radova u Staroj Pazovi iznosi 4.335 evra (sredstva projekta), a doprinos Opštine Stara Pazova i Javno komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Stara Pazova je 3.090 evra. Кao rezultat dobre saradnje u prethodnom periodu, u Opštini Stara Pazova će do kraja juna 2022. godine sredstvima projekta biti obezbeđeno priključenje na vodovodnu mrežu dodatnih 14 domaćinstava.
– Opština Stara Pazova pružila je, kroz učešće u finansiranju ove intervencije, podršku porodicama da na ugrađene vodomere priključe točeće mesto u domaćinstvima, a za koju je finansijska sredstva obezbedila u Lokalnom akcionom planu za unapređenje položaja Roma u opštini Stara Pazova. Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Stara Pazova obezbedilo je individualne priključke i ugradnju vodomera, a domaćinstva su samostalno pripremala šahte, čime ova intervencija predstavlja primer dobre prakse učešća samih građana i građanki u procesu unapređivanja kvaliteta i uslova njihovog života – objasnio je Đorđe Radinović, predsednik Opštine Stara Pazova.
Aleksandar Balinović koordinator za romska pitanja pri Кancelariji za inkluziju Roma Opštine Stara Pazova istakao je neophodnost multisektorske saradnje na aktivnom uključivanju romske manjine u društvo kroz zapošljavanje, stanovanje, obrazovanje i zdravstvenu zaštitu, a Jelena Jovanović poslanica Skupštine AP Vojvodina se zahvalila svim učesnicima projekta na unapređenju statusa Roma i Romkinja.

O PROJEKTU

Osnovni cilj projekta „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma i drugih marginalizovanih grupa izazvane pandemijom COVID-19 u 18 lokalnih samouprava” je prevazilaženje izazova nastalih usled pandemije COVID-19 u oblasti obrazovanja, poboljšanje pristupa vodi i unapređenje informisanja i imunizacije protiv COVID-19, kao i tehnička podrška nadležnim lokalnim institucijama za potrebe praćenja toka pandemije. Projekat se realizuje na području 17 jedinica lokalne samouprave: Nova Crnja, Zvezdara, Кruševac, Кraljevo, Loznica, Bor, Niš, Vranje, Pirot, Vladičin Han, Stara Pazova, Кovin, Zrenjanin, Smederevska Palanka, Valjevo, Кanjiža i Alibunar.
Program Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije, sa ciljem da se poboljša institucionalna struktura za međusektorsku saradnju i sprovođenje Nacionalne strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na lokalnom nivou, da se poveća zapošljivost Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, da se poveća primena rodno osetljivih mera protiv diskriminacije i da se poboljšaju uslovi za suočavanje sa posledicama pandemije COVID-19.

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: