Crkva Vavedenja Presvete Bogorodice u Beški nekoliko puta je menjala lokaciju i na sadašnjoj se nalazi od 1771. godine.

Pretpostavlja se da joj je prethodna lokacija bila na mestu današnje kapele Vodice,  kao drvena crkva,  pokrivena šindrom.

Sredinom XVIII veka austrijska carica Marija Terezija,  sprovela je ušoravanje sela i u centru je predviđeno mesto za novu crkvu čija je izgradnja završena 1771. godine.

Arhitektura crkve datira iz druge polovine XVIII veka sa klasicističkom rezbarijom poznatog vojvođanskog drvorezbara Pavla Bošnjakovića iz 1836. godine i slike velikobečkerečkog slikara Jeftimija Popovića iz 1840. godine. Predstavlja zanimljivu umetničku celinu značajnu za proučavanje novije srpske umetnosti.

Nešto kasnije (1899-1900) Dušan i Stevan Aleksić,  iz Arada izveli su restauratorske radove na ikonostasu i unutrašnjosti crkve sa dopunjavanjem novih kompozicija dajući im paralele sa sličnim radovima u drugim sremskim mestima.

U crkvi se nalazi originalno delo Uroša Predića na vrhu ikonostasa (Raspeće Isusa Hrista sa ikonom Bogorodice i Sv. Jovana Bogoslova). Na zidovima hrama je oko 120 ikona.

Beščanska crkva kao malo koja na ovim prostorima,  raspolaže veoma bogatim fondom knjiga,  koje se nalaze u crkveno-opštinskoj biblioteci,  crkvenoj arhivi ili u pevnicama. Crkva je od 1973. godine zaštićena,  a od 1991. kategorisana kao spomenik kulture od velikog značaja.

Izvor: Turistička organizacija opštine Inđija

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: