Programom finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2  se utvrđuje finansijska podrška poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.
Pravo na finansijsku podršku kroz otkup tovne junadi ima:
1) privredni subjekt koji obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla (u daljem tekstu: otkupljivač) sa sedištem u Republici Srbiji i koji je izvršio otkup tržišnih viškova junadi od poljoprivrednih proizvođača iz Republike Srbije u periodu od 5. septembra do 30. oktobra 2020. godine;
2) pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: poljoprivredni proizvođač) koji je prodao tovnu junad licu koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu odobrenom za izvoz živih životinja, u periodu iz tačke 1) ovog stava i koji je:
– upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu;
– prijavio vrstu i broj životinja;
– izvršio obeležavanje i registraciju grla u Centralnoj bazi podataka o obeleženim životinjama;
– vlasnik grla koje je prijavio u Centralnoj bazi podataka o obeleženim životinjama ili je vlasnik grla član njegovog poljoprivrednog gazdinstva.
Finansijska podrška za poljoprivrednog proizvođača utvrđuje se u iznosu od 20.000 dinara po grlu za tovnu junad koja su prodata licu koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu odobrenom za izvoz živih životinja.
Uslovi za finansijsku podršku za poljoprivrednog proizvođača po ovom programu su:
1) da je tovno june koje je predmet zahteva minimalne težine 500 kg;
2) da je tovno june koje je predmet zahteva provelo najmanje 120 dana na poljoprivrednom gazdinstvu poljoprivrednog proizvođača do prodaje licu koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu odobrenom za izvoz živih životinja, i to za maksimalno prodatih:
 – 100 junadi ako je registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje nije u sistemu PDV-a;
 – 200 junadi ako je registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje je u sistemu PDV-a, i to: poljoprivrednik – fizičko lice i preduzetnik;
 – 500 junadi ako je pravno lice koje ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo.
Uslovi za finansijsku podršku za otkupljivača po ovom programu su:
1) da otkupljivač obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla, upisan u Registar odobrenih objekata i Registar izvoznih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
2) da je otkupljivač izvršio otkup junadi minimalne težine 600 kg po grlu, po ceni koja nije manja od 252 dinara/kg;
3) da je otkupljivač od jednog poljoprivrednog proizvođača otkupio tovnu junad koja su najmanje 120 dana bila prijavljena na poljoprivrednom gazdinstvu do predaje otkupljivaču, i to maksimalno:
 – 100 junadi ako je registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje nije u sistemu PDV-a,
– 200 junadi ako je registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje je u sistemu PDV-a, i to: poljoprivrednik – fizičko lice i preduzetnik,
 – 500 junadi ako je pravno lice koje ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo
Pravo na finansijsku podršku iz ovog programa, za isto grlo, može se ostvariti kroz podršku namenjenu otkupljivaču ili kroz podršku namenjenu poljoprivrednom proizvođaču.
Podnosilac zahteva može podneti najviše tri zahteva. Zahtevi se podnose do 05. novembra 2020. godine.
Uredba  >>
Izmena uredbe >>
Zahtev  >>
Za više informacija i potrebnu dokumentaciju obratite se Agenciji za ruralni razvoj opštine Indjija, Vojvode Stepe 48 ili na telefon 022/55-60-60.
Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: