Predsednik opštine Stara Pazova, donosi Zaključak o sprovođenju javne rasprave o nacrtu Plana razvoja opštine Stara Pazova za period 2023 – 2031. godine.

Upućuje se javni poziv, građanima,udruženjima, stručnoj i ostaloj javnosti sa teritorije opštine Stara Pazova,za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Plana razvoja opštine Stara Pazova za period od 23.11.2023.godine do 07.12.2023.godine.

Tekst Nacrta plana razvoja opštine Stara Pazova za period 2023- 2031.godine biće postavljen na zvaničnoj internet stranici opštine Stara Pazova.

Javna rasprava se organizuje radi prikupljanja predloga, sugestija i mišljenja građana i njihovih udruženja, predstavnika zainteresovanih pravnih i fizičkih lica, stručne i ostale javnosti.

Predlozi, primedbe, sugestije građana i ostalih učesnika u javnoj raspravi mogu se dostaviti putem elektronske pošte na mail adresu nina.asceric@starapazova.rs , poštom na adresu: Svetosavska br. 11 Stara Pazova ili ličnom dostavom na pisarnicu Opštine Stara Pazova – sa napomenom na koverti „Za javnu raspravu o Nacrtu Plana razvoja opštine Stara Pazova za period od 2023.-2031.godine“, najkasnije do 06.12.2023.godine do 14,00 časova, na posebnom obrascu koji će se objaviti na internet stranici opštine Stara Pazova.

Javna rasprava za zainteresovane koji nisu u mogućnosti da primedbe i sugestije dostave u pisanom ili elektronskom obliku organizovaće se u zgradi Opštinske Uprave Stara Pazova u svečanoj sali (prizemlje) dana 04.12.2023.godine u periodu od 11,00 do 13,00 časova.

Po okončanju javne rasprave opština Stara Pazova će analizirati sve predloge, primedbe i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Plana u skladu sa članom 11. Odluke o javnim raspravama („Službeni list opština Srema“br. 11/23), koji će biti objavljen na internet stranici Opštine u roku od 15 dana od okončanja javne rasprave.

Preuzmite dokumenta:

Plan razvoja opštine Stara Pazova 2023. – 2031. god.

Obrazac za predloge i sugestije

Zaključak

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: