Na putu između Stare Pazove i Starih Banovaca nalazi se stablo Bele topole koje od 1983. predstavlja botanički spomenik prirode 3. kategorije kao značajno prirodno dobro i registrovano je u Centralnom registru zaštićenih dobara u Zavodu za zaštitu prirode Srbije u Novom Sadu.

Visina stabla je 35 metara, raspon krošnje je 32 metara dok je obim stabla na prsnoj visini 6,50 metara. Bela topola samoniklo raste samo na severnoj polulopti, dok je na južnu preneta veštačkim putem.

Rasprostranjena je po svim naplavnim zemljištima nizina, uz velike reke od Altanskog okeana do Afrike. Biljka je dvodoma i cveta u martu i aprilu. Starost Bele topole kod Stare Pazove procenjuje se na oko 110 godina, a stablo može doživeti i 300 godina, što je fiziološki maksimum ove vrste. Stablo u Staroj Pazovi zbog svojih izvanrednih dimenzija, vitalnošću i starošću predstavlja jedan, veoma redak, kapitalan primerak ove autohtone vrste drveća u Vojvodini.

Prema drevnoj mitologiji, Bela topola je posvećena Herkulesu jer je uništio Кakusa (vatreno čudovište, sin Vulkana) u pećini na Aventinskom brdu koje je bilo prekriveno ovim drvećem. U momentu svog trijumfa ograničio je vrh brega gomilom Bele topole, kao dokaz njegove pobede.

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: