Na osnovu Odluke opštinskog veća opštine Inđija o  raspisivanju Javnog konkursa za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih  ventila i delitelja toplote na teritoriji opštine Inđija za 2022. godinu i Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi,termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova,Opštinsko veće opštine  Inđija raspisuje,

JAVNI KONKURSza sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih  ventila i delitelja toplote na teritoriji opštine Inđija za 2022. godinu, koji će trajati od 30.11. do 21.12.2022. godine.

Svu neophodnu dokumentaciju možete pronaći ovde.

Za informacije u vezi Javnog konkursa možete se obratiti na elektronsku adresu: energetskaefikasnost@indjija.rs

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: