Na teritoriji opštine Inđija u toku je podela ogreva za 350 porodica koje se nalaze u kategoriji socijalno ugroženih (stari, nemoćni, korisnici novčane pomoći i drugi) .

Početkom nedelje se na kućnim adresama isporučuje po jedan kubni metar isečenog drveta na kućnu adresu.

Prema rečima direktorke Centra za socijalni rad „Dunav“ Željke Avramović Godić, socijalno ugrožena kategorija stanovništva pored ogreva dobija i druge vidove pomoći koje se mesečno i periodično realizuju. Takođe postoje i sprovode se brojni projekti kojim se olakšava svakodnevni život sicijalno ugroženih pojedinaca i porodica.

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: