Građani opštine Inđija sve više poštuju Odluku o parkiralištima u gradu i parkiraju se na mestima koja su predviđena za tu namenu, a ova delatnost koja je u nadležnosti JP “Inđija put” je sve uređenija poručuju nadležni. Cene dnevnih i mesečnih parking karti su najniže u regionu Srema i nisu promenjene nekoliko godina.

Kako poručuju nadležni sve je manje onih koji se parkiraju mimo parkinga, ali će i taj problem uskoro biti rešen-nabavkom pauk vozila. Cilj je, kako se navodi ,da se u potpunosti reguliše saobraćaj, pogotovo u prvoj zoni, odnosno u centru grada.

Podsetićemo, građanima na raspolaganju stoji 482 parking mesta, sa jasno naznačenim mestima za osobe sa invaliditetom.

INTERNACIONALNA Akademija sporta u Lejama

Rešenjem o određivanju opštih parkirališta naplata parkiranja se vrši od 07:00 do 21:00 časova radnim danima, subotom od 07:00 do 14:00 časova dok se nedeljom i u dane državnih i verskih praznika, koji su zakonom određeni kao neradni ne vrši naplata.

Korišćenje parking mesta određenih za osobe sa invaliditetom, ne plaćaju korisnici koji na vozila imaju vidno istaknutu nalepnicu odnosno odgovarajuću oznaku sa invaliditetom. Za usluge korišćenja prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima utvrđen je iznos naknade i to:

  1. – u I Zoni za svaki započeti sat parkiranja : 35 dinara;

    – u II Zoni za svaka započeta dva sata parkiranja: 35 dinara;

    – dnevna parking karta : 1.015 dinara.

  1. Mesečna pretplatna parking karta:

     – u Zoni I : 2.200,00 dinara;

     – u Zoni II: 1070,00 dinara.

  1. Godišnja pretplatna parking karta:

     – u Zoni I: 21.170,00 dinara;

     – u Zoni II: 10.275,00 dinara.

  1. Povlašćena parking karta za vlasnike stanova , poslovnog prostora i zakupce istih, utvrđuje se u mesečnom iznosu i to :

za fizička lica:

    – u Zoni I: 510,00 dinara;

    – u Zoni II: 510,00 dinara.

za preduzetnike i pravna lica:

    – u Zoni I: 2.200,00 dinara;

    – u Zoni II: 1.070,00 dinara.

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: