Da je Stari Slankamen izuzetan turistički lokalalitet od velikog značaja na nacionalnom nivou potvrđuju poslednjih 300 godina naučnici iz celog sveta.

Brdo iznad Slankamena predstavlja jedinstven geološki lokalitet u Evropi star 800.000 godina i izuzetno prirodno dobro koje čuva tajnu ledenog doba.

Foto: Jedinstven lokalitet u Evropi

Naučnici su dali svoje ocene i sudove na osnovu dugogodišnjih istraživanja a to je da je lokalitet lesnih sedimenata kod Starog Slankamena jedinstven u Evropi i jedan od tri u svetu. Slični postoje još u Centralnoj Aziji i Kini.

Naučnici tvrde da upoređivanjem čestica lesnih profila na različitim mestima zemljine kugle mogu, na primer, da rekonstruišu kakvi su bili klimatski uslovi u tom delu sveta pre petnaest hiljada godina.

Kako su ova višedecenijska istraživanja ukazala na njihov izuzetan značaj, oni su 1975. godine stavljeni pod zaštitu i proglašeni spomenikom prirode. U I kategoriju prirodnih dobara Srbije svrstani su 2007. godine.

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: