Zgrada štedionice u Staroj Pazovi zadužbina je veleposednika i bankara Nikole Petrovića. Кao ekonomista, školovan u Novom Sadu, Budimu i Beču, Nikola Petrović stekao je predanim radom zavidno bogatstvo i društveni ugled.

U Staroj Pazovi osnovao je Zadrugu za međusobno pomaganje i štednju 1882. godine, koja je potom pretvorena u deoničarsko društvo i štedionicu 1886. godine.

Zgrada štedionice izgrađena je 1905. godine u stilu secesije, umetničkog pravca koji je nastao krajem 19. veka kao reakcija na zvaničnu, akademsku umetnost, a koji se odrazio u arhitekturi, slikarstvu, vajarstvu, grafičkoj umetnosti, primenjenoj umetnosti.

Zgrada je evidentirana kao spomenik kulture od velikog značaja i predstavlja jedan od najlepših primera građanske arhitekture s početka 20. veka u našem kraju.

Prvobitna funkcija objekta bila je vezana za polje ekonomije i finansija, a možemo reći da se to ni danas nije promenilo, s obzirom da je u nju smeštena filijala Poreske uprave u Staroj Pazovi.

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: