Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2021. godini. Cilj i predmet ovog konkursa jesu podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 880.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 120.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2021. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za investicije:

Sektor voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće, i to:

 1. Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda (perilice sa automatskim vagama, polirke);
 2. Nabavka opreme-linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda (kalibratorke, klasirke, sortirke);
 3. Nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda (pakerice, oprema za štampanje etiketa);
 4. Nabavka opreme za drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta (sečke i tarupi);
 5. Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva (tresači, odnosno drugi berači za voće i vinovu lozu;mašine za skupljanje jezgrastog voća; pokretne platforme za berbu; mašine za ubiranje povća i cveća na njivi; elevatori-kupilice za utovar izvađenog povrća na njivi; mašine za vezivanje rezanog cveća);
 6. Mašine za sadnju (priključne sejalice/sadilice za setvu/sadnju povrća i cveća)

Sektor ostali usevi:

 1. Mašine za dopunsku obradu zemljišta (kultivatori, gruberi, podrivači, setvospremači, drljače, rotositnilice, rotofreze, valjkovi za poslesetvenu obradu zemljišta, međuredni kultivatori);
 2. Mašine za đubrenje zemljišta (rasipač mineralnog đubriva);
 3. Mašine za setvu (sejalice za setvu žitarica, industrijskog, odnosno krmnog bilja);
 4. Mašine za transport (prikolice);

Sektor voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće i ostali usevi:

 1. Mašine za zaštitu bilja – 11.1. Atomizeri i 11.2. Traktorske prskalice.

Za podnosioce prijava za investicije u tačkama 1, 2 i 3 izgrađen objekat upisan u Katastar nepokretnosti sa odgovarajućom namenom (objekat za čuvanje i skladištenje voća i povrćam u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje klasifikacija objekata), za objekat u vlasništvu ili zakupu u periodu od minimalno šest godina od momenta podnošenja prijave za korišćenje bespovratnih sredstava.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

 1. fizičko lice:

– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

 1. pravno lice:

– privredno društvo,

– zemljoradnička zadruga i složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Specifični uslovi za učešće na konkursu:

 1. Sektor voće – do 1,99 ha jagodičastog voća ili do 4,99 ha ostalog voća,
 2. Sektor grožđe – do 1,99 ha,
 3. Sektor povrće (uključujući pečurke) – do 0,49 ha povrća u zaštićenom prostoru ili do 2,99 ha povrća na otvorenom prostoru,
 4. Sektor cveće – do 49,99 ha,
 5. Sektor ostali usevi – do 49,99 ha ostalih useva.

Konkurs >>

Pravilnik >>

Prijava >>

Zahtev za isplatu >>

Кonkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 29.04.2021. godine.

Za sve informacije obratite se Agenciji za ruralni razvoj opštine Indjija, Vojvode Stepe 48 ili na telefon 022/55-60-60.

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: