Opština Stara Pazova vam omogućava da putem Interneta i aplikacije “virtuelni matičar” poručite i na kućnu adresu dobijete izvode iz matičnih knjiga.

Servisi koje virtuelni matičar podržava:izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih.

Napominjemo da ovu uslugu mogu da koriste samo lica upisana u matične knjige opštine Stara Pazova.Sve pošiljke u unutrašnjem saobraćaju se obezbeđuju preko Pošte putem POST EXPRESS-a u roku od 5 do 7 radnih dana.

Za sva dokumenta naručena ovim putem plaća se iznos u celosti: republička taksa + PTT troškovi prilikom preuzimanja pošiljke radniku PTT-a.

Iznos republičkih administrativnih taksi:

430,00 RSD za izvod iz knjige rođenih, venčanih i umrlih

720,00 RSD za izvod iz knjige rođenih, venčanih i umrlih na međunarodnom obrascu

770,00 RSD za uverenje iz knjige državljana

1140,00 RSD za uverenje o slobodnom bračnom stanju.

Uplatiti na broj žiro računa: 840-742221843-57 Podneti zahtevi se obrađuju radnim danima od 8 do 15 časova.

U slučaju da je zahtev sporan bićete kontaktirani preko e-mail adrese ili telefonom.

Detaljnije informacije možete dobiti i na telefone Mesnih kancelarija određenog matičnog područja.

Servis virtuelni matičar možete pronaći na zvaničnom sajtu opštine Stara Pazova

www.starapazova.rs

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: