Upis u objekte vrtića PU Boško Buha u Inđiji počinje 01.aprila i trajaće do 30.aprila 2024.

Prijave za upis mogu podneti roditelji za decu koja su rođena:

– u periodu od 01.03.2019. do 01.03.2024. godine (za upis u vrtić)

– u periodu od 01.03.2018. do 28.02.2019. godine (za upis u obavezni pripremni predškolski program)

Upis će se vršiti elektronski, putem Portala eUprava, usluge eVrtić.

Nakon dobijanja EGN i delovodnog broja, možete pristupiti, ako je neophodno, postupku dopune zahteva dodatnom dokumentacijom na mejl adresu : vrticupis@indjija.rs

Dodatnom dokumentacijom se dokazuje neka specifičnost u cilju utvrđivanja prioriteta za upis.

Roditelji koji nisu u mogućnosti da elektronski podnesu prijavu, mogu fizički podneti zahtev u objektu „Sunce“, u ulici Dušana Jerkovića 17a, Inđija, svakog radnog dana od 800 do 1600 časova.

Roditelji koji nisu saglasni da predškolska ustanova po službenoj dužnosti pribavi dokumentaciju, potrebno je da dostave:

– popunjenu prijavu za upis deteta,

– izvod iz matične knjige rođenih za dete koje se prijavljuje za upis kao i za svu decu iz porodice sa troje i više dece,

– potvrda o prebivalištu za dete (izdata od MUP-a),

– potvrda o radnom statusu roditelja i kopija MA obrasca PIO fonda (izdaje poslodavac)

Svi roditelji primljene dece su u obavezi da, prilikom prvog dolaska deteta u vrtić dostave vaspitaču potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti deteta, koju izdaje izabrani pedijatar.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu ustanove i na oglasnim tablama u svim objektima.

Roditelji koji nisu zadovoljni načinom bodovanja mogu podneti pisani prigovor (žalbu) Кomisiji za upis, najkasnije u roku od 3 dana od dana isticanja liste.

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: