Nova Pazova je, uz Staru Pazovu, najveće mesto u opštini Stara Pazova. Uređena je da podseća na mali gradić sa dvadesetak hiljada stanovnika i vrlo razvijenim preduzetničkim duhom.

U celom regionu je poznata po razvijenoj tzv. maloj privredi, tačnije malim i srednjim preduzećima i zanatskim radnjama, još iz vremena Jugoslavije, i to pola veka unazad. Poseduje uređenu industrijsku zonu, koja ima veoma zanimljiv položaj jer se nalazi na magistralnom putu M22 Beograd-Novi Sad.

Pored nje prolazi železnička pruga, po obodu atara, prema Starim i Novim Banovcim, prostire se autoput M-75, a 75% površine aerodroma Batajnica leži u ataru Nove Pazove.

U samoj industrijskoj zoni je smešteno oko 70 privrednih objekata koji zapošljavaju nekoliko hiljada radnika.

Dobar deo novopazovačke privrede je smešten u samom naselju, gde su vlasnici privrednih subjekata, u okviru porodičnih imanja, podigli proizvodne pogone. Sada ima oko 1.600 samostalnih radnji i oko 400 preduzeća u Novoj Pazovi.

Ekonomski prosperitet Nove Pazove, blizina saobraćajnica i velikih gradova, čine ovo mesto atraktivnim za život i pruža mogućnosti za napredak i u ostalim aspektima života, naročito kulture i sporta.

Istorija

Nova Pazova je nastala 1790. godine, kada je na pustaru južno od Stare Pazove doseljeno 882 kolonista iz Nemačke, koji su danas poznati pod nazivom podunavske Švabe. Do 6.oktobra 1944.kada su iz straha od odmazde oslobodilačkih jedinica Crvene armije i jedinica NOV I POJ Švabe, po naređenju nemačke komande za jedan dan napustile Novu Pazovu, bilo je to uredno i napredno naselje sa velikim brojem dobro stojećih domaćina koji su obrađivali zemlju, gajili konje i svinje, bili vlasnici mlinova, vršalica i drugih proizvodnih kapaciteta u mestu, ali i okolnim selima.

Napustivši ognjišta, posle velikih muka koje su u putu pretrpeli, bivši stanovnici Nove Pazove su se naselili u zemlji svojih predaka, u pokrajini Baden-Virtenberg, a od pre nepunu deceniju održavaju kontakte sa današnjim stanovnicima ove sremske varoši.

Urbanistički pravilno razvijana, Široke i prave ulice su se sekle pod pravim uglom sa raskrsnicom koja i danas postoji, placevi su bili jednaki, a raspored objekata u skladu sa propisima Austro-Ugarske monarhije onog doba.

Nova Pazova u današnjem etničkom sastavu je nastala posle Drugog svetskog rata, u vreme kolonizacije, to jest doseljavanjem stanovnika iz ratom opustošenih oblasti tadašnje Jugoslavije, najviše iz Bosne, Hercegovine, Dalmacije, Like, nešto manje iz Crne Gore.

Do 1958. godine Nova Pazova je bila opština, ali je promenom sistema lokalne samouprave došlo do ukrupnjavanja opština, čime je Nova Pazova izgubila taj status i sada je jedno od naselja staropazovačke opštine, a lokalna vlast se vrši preko mesne zajednice.

Izvor : Opština Stara Pazova

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: