Narodna biblioteka „Dositej Obradović“ u Staroj Pazovi, najstarija kulturno-prosvetna ustanova na teritoriji opštine, nastavlja tradiciju Čitaonice , osnovane 1878. godine. Njeni osnivači bili su ugledni trgovci, zanatlije, činovnici i sveštenici. Tada već postoji čitalačka publika, jer se imena velikog broja građana s ovih prostora nalaze među prenumerantima na knjige, novine i časopise.

Početkom 19. veka delovale su: „Čitaonica Srba zanatlija“, „Slovačka čitaonica“ i dr. Posle drugog svetskog rata bibliotečku delatnost nastavlja Mesna biblioteka, koja broji skromnih pet hiljada knjiga, da bi 1962. godine postala matična biblioteka za celu opštinu. Od kraja 1977. godine nosi ime našeg prosvetitelja Dositeja Obradovića. Bio je to period veoma teških uslova za rad, sve do preseljenja u novu namenski projektovanu zgradu, u kojoj se Biblioteka i danas nalazi.


Biblioteka “Dositej Obradović” zajedno sa osam bibliotečkih ogranaka po svim naseljima naše opštine čini mrežu koja je po tome jedinstvena u Srbiji, jer broji 172.500 knjiga i uslužuje preko 5.000 upisanih članova. Po broju knjiga Izdvajaju se biblioteke “Petar Petrović Njagoš” u Novoj Pazovi sa 45.000 knjiga i 1.600 upisanih korisnika i „Damjan Preradović“ u Golubincima sa 13.400 knjiga.

Biblioteka u Staroj Pazovi ima ukupno 80.000 knjiga iz svih oblasti. Ona poseduje izuzetno bogat fond priručne literature sa preko 2.000 enciklopedija, leksikona, rečnika i naslova koji se retko mogu naći čak i u mnogo većim bibliotekama. Brižljivo prikupljana sabrana dela raznih autora čine posebnu zbirku od 3600 naslova.

Zavičajna zbirka okuplja na jednom mestu dela stvaralaca iz naše opštine, među kojima ima priznatih imena u književnosti i drugim oblastima rada. Biblioteka, prema svojim mogućnostima razvija i izdavačku delatnost, orjentisanu na očuvanje zavičajne baštine.

U našoj biblioteci uvek je radna, ali prijatna atmosfera. Susreti sa poznatim piscima koji su naši redovni gosti, gostovanja dečjih pisaca, kreativne radionice, predavanja, tribine, izložbe i muzički događaji, predstavljaju doprinos kulturnom životu sredine. Za svoj rad biblioteka i marljivi bibliotekari su dobili brojna priznanja, među kojima su i ona najveća – dve republičke nagrade : “Milorad Panić Surep”, dve Oktobarske nagrade opštine Stara Pazova. Bibliotekari iz naših biblioteka takođe su dobitnici brojnih priznanja za svoj rad. Ipak, najveće priznanje su naši zadovoljni čitaoci, koji uvek ponovo dolaze da upoznaju blaga izložena u policama biblioteke.

Izvor i foto: Biblioteka Dostitej Obradović

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: