Belegiš je naselje na desnoj obali Dunava, u Opštini Stara Pazova.

Relativna blizina Beograda (svega 36 km) čini ga jednom od najatraktivnijih vikend zona, u kojoj se odmara i, u poslednje vreme naseljava u potrazi za mirnim životom u maloj sredini, sa ravničarskim šarmom i prirodom pored Dunava, sve više stanovnika našeg velegrada. Samo naselje ima nešto više od 3.000 stanovnika, i taj broj se, atraktivnošću mesta, sve više povećava.


Belegiš se nalazi u istočnom delu Srema, na desnoj obali Dunava, oko 36 km severno od Beograda. Smešteno je na teritoriji opštine Stara Pazova. Belegiški ribolovni tereni spadaju u poznatije u regionu. Prema popisu iz 2011. bilo je 2.973 stanovnika. Reprezentativni objekti u mestu su: MK, MZ, hram prenosa moštiju Svetog Oca Nikolaja 1924. i parohijski dom, osnovna škola, dom kulture sa bioskopskom dvoranom, fudbalski stadion “Podunavac”, zdravstvena ambulanata, predškolska ustanova, pošta i pijaca koja se održava petkom.

U mestu radi veliki broj privatnih proizvodnih i uslužnih zanatskih radnji, konjički klub, KUD, lovačko društvo, udruženje žena. U ataru Belegiša nalaze se dva tipa formalnih naselja, vikend naselje i jedan salaš.

Atraktivna lokacija za koncetraciju vikendica je priobalje Dunava. Vodeći poljoprivedni proizvodi tržišnog značaja su pšenica, kukuruz, šećerna repa, suncokret i povrće. U polju živi razna divljač: divlji zec, lisica i jarebica, a u ritu plovka i divlja guska, za vreme zime.

Prema podacima MZ Belegiš 2006.godine  u selu je izgrađeno oko 300 vikendica a najviše vlasnika je iz Zemuna i Beograda. Savremeni ruralni razvoj Belegiša ogleda se kroz pojačanu orijentaciju privrede u neagrarnim delatnostima. Selo ima razgranatu privrednu delatnost, pored agrarne proizvodnje i prodora proizvodnih delatnosti, meštani smatraju da je velika šansa sela u njegovim turističkim sadržajima.

Lepotu i atraktivnost ovog podunavskog naselja upotpunjavaju kvalitetna infrastruktura, prilazni putevi, pašnjaci, šumarci i ribolovni tereni koji spadaju u poznatije u regionu.

Istorija

U starom veku, područje Belegiša je verovatno potpadalo pod teritoriju Basijane. U blizini sela pronađen je veliki fond praistorijske i rimske keramike. Belegiš je nastao u XVI veku, kad su se 23 porodice naselile na desnoj obali Dunava. Sagradili su malu crkvu, od pletera, pokrivenu trskom. Godine 1731. izgrađena je druga, modernija crkva. Tada je selo već brojalo 230 kuća. Pošto je Dunav odnosio breg na kom je bila druga crkva, zidovi su počeli da pucaju i tonu u zemlju. Sadašnja crkva u Belegišu je treća koja je podignuta otkako je selo nastalo. Izgrađena je 1927.godine.

Za vreme Drugog svetskog rata Belegiš je bio partizanska baza, a 14. marta 1944. godine u ovom selu je formiran Glavni

Narodnooslobodilački odbor Vojvodine. U Belegišu je 1925. rođena Vera Miščević, narodni heroj iz Drugog svetskog rata, koja je kao partizanska bolničarka poginula 1944.godine U selu joj je podignut spomenik, ispred Osnovne škole, koja nosi njeno ime.

BELEGIŠKE ADE

Belegiške ade čine turistikči kuriozitet, a svakako su i najatraktivnije i najkvalitetnije destinacije za kupače i nautičare ovog dela Srema i Banata. Ade se nalaze na Dunavu između Belegiša na sremačkoj i Preliva na banatskoj strani.

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: