Stari Banovci su imali crkvu od pletara sagrađenu 1726. koja je u nekoliko navrata popravljana, a i prepravljana da bi udovoljila povećanom broju vernika.

https://www.facebook.com/pazovaindjijavesti/videos/491989058766525

Gradnja nove (sadašnje) crkve započeta je 1777. godine nešto dalje od postojeće crkve koju je ugrožavala blizina odseka visoke obale prema Dunavu. Gradnja je trajala osam godina.


U jednom zapisu iz 1785. godine kaže se da Banovci “imaju staru i novu od dobrog materijala sagrađenu ilirsku crkvu”.

U staroj su se vernici sakupljali samo u određene dane (na večernje hramovne slave i sl).


Stara crkva je postojala sve do 1897. godine, kad je zbog odranjanja obale na kojoj se nalazila dozvolom konzistorije – srušena.

Banovčani su nameravali da je ponovo podignu u porti, na vodici ili na groblju kao kapelu.

Zbog nedostatka sredstava, na vodici je 1907. godine dobrovoljnim prilozima meštana nazidana mala kapela na koju je postavljen krst sa stare crkve.

Tako je banovačka vodica, pored uobičajene namene, i spomenik staroj crkvi.’’ (Iz rukopisa za monografiju o crkvi Sv. Nikole u Starim Banovcima čiji je autor Milorad Babić.)

Prvobitno je voda tekla iz česme, a od kada je korito Golubinačkog potoka, na čijoj obali je vodica, produbljeno pa se nivo vode spustio, voda se vadi iz bunara. Na prednjem zidu kojim je bunar zazidan je manji otvor tako da se do vode mogu spustiti samo manje posude.

Jedna stara bela topola se sasušila, a druga je pala na obalu potoka. Vodica se nalazi na levoj obali Golubinačkog kanala, stotinu metara od njegovog ušća u potok Budovar (na zapadnom kraju sela) koji stiže negde od Кrušedola.

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: