Most kod Beške preko Dunava je sagrađen u okviru projekta auto-puta Beograd-Novi Sad-Subotica. Ukupna dužina mosta je 2.250 metara, dok je širina 14,4 metara.

Most ima tri trake za drumski saobraćaj (pun profil za jednu stranu auto-puta) i dve pešačke staze širine 1,7 metara.

Usled velike razlike u nadmorskoj visini leve i desne obale Dunava, most je dizajniran sa nagibom od 2,3 posto što je ujedno i najveći nagib na auto-putu. Tokom srednjeg vodostaja on se uzdiže 51m iznad Dunava.

Glavni dizajner mosta je bio Branko Žeželj, a izgradila ga je Mostogradnja između 1971—1975. Most se nalazi u blizini mesta Beška po čemu je i dobio naziv. Investitor je bio SIZ za puteve Vojvodine.

Foto: Beščanski most

Paralelno sa postojećim mostom preko Dunava kod Beške izgrađen je i svečano otvoren 2011. godine takozvani most “blizanac”. Time su stvoreni preduslovi za kasnije proširenje, sa četri trake, dela autoputa E-75 između Beograda i Novog Sada.

Glavni raspon u dužini od 540 m leži na tri rečna stuba, nastavlja se prilaznom konstrukcijom u dužini od 180 m na jugu, dok sa severne strane konstrukcija duga gotovo 1.500 m premošćuje plavnu ravan Dunava.

Time je posle skoro 20 godina završen auto-put Beograd-Novi Sad-Subotica

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: